REGULAMIN V PRZEDSZKOLNEGO FESTIWALU EKOLOGICZNEGO „PRZYRODA SAMA NIE DA RADY, GDY DOMINUJĄ ODPADY”

Miejsce: C.K. „Karolinka”, Radzionków, pl. Jana Pawła II
Termin: 6 maj 2010 roku, godzina 9.00

Formularz zgłoszeniowy

 
Celem festiwalu jest:
  • Uwrażliwianie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesołą zabawę oraz twórczość plastyczną.
  • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
Zasady regulaminowe:
1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każde przedszkole (grupa).
2. Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach:
  • występ artystyczny w formie dowolnej (słownej, muzycznej, wokalnej, tanecznej),
  • praca plastyczno – techniczna o tematyce ekologicznej (technika wykonania oraz format pracy dowolny).
3. Każde przedszkole prezentuje się tylko raz w obu kategoriach.
4. Prezentacja na scenie nie przekracza 10 minut.
5. Wykonawcy zapewniają sobie własny akompaniament.
6. Zgłoszenia na karcie uczestnictwa należy dokonać do dnia 19 marca 2010 roku w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie tel./fax. 032 286 62 55
7. Prace należy złożyć w C.K. Karolinka w dniu 5 maja 2010r. w godz. 10.00-11.00
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów ze względów organizacyjnych
 
Zasady oceniania i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
a) w kategorii występ:
  • zgodność repertuaru z myślą przewodnią festiwalu,
  • ogólny wyraz artystyczny,
b) w kategorii prezentacja plastyczno – techniczna:
  • treść przesłania ekologicznego zgodnego z myślą przewodnią festiwal,
  • pomysłowość i wykonanie.
2. Organizatorzy przewidują: upominek dla każdego dziecka, dyplomy i zestawy roślin dla placówki, certyfikaty dla nauczycieli.
Zwycięzcy
  • w kategorii występ sceniczny – nagroda o wartości 500zł
  • w kategorii praca plastyczno-techniczna – nagroda o wartości 250zł

3. Laureat Festiwalu wystąpi na Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady. Radzionków 2010”, która odbędzie się w C. K „Karolinka” 10 czerwca 2010 roku godz.10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wszelkich informacji udzielają:
1. Teresa Bryś-Szczygieł tel./fax. 032 286 62 77

2. Anna Gajkiewicz tel./fax. 032 286 62 55

 Regulamin można ściągnąć tutaj

Zgłoszenie można ściągnąć tutaj